Đến nay, phương pháp Montessorri đã trải qua hơn 100 năm phát triển và lan rộng khắp 110 quốc gia trên thế giới. Hiện tại có 25,000 trường Montessori, trong đó:  Mỹ 6000 trường, Trung Quốc 7000 trường, Nhật Bản 4000 trường, Canada 1000 trường, Anh 800 trường, Phillipin 400 trường.
Chi tiết
Chương trình giảng dạy bao gồm: thực hành kỹ năng sống, rèn luyện hoạt động các giác quan, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức chung về toán.
Chi tiết