Phương pháp phát triển trí thông minh đa dạng

Điều gì tạo nên sự khác biệt về trí tuệ của trẻ lúc lớn lên khi mà mỗi trẻ đều được sinh ra với 100 tỷ tế bào thần kinh? Tại sao có những đứa trẻ thông minh hơn hẳn những đứa trẻ khác?

Tiến sĩ Howard Gardner (Đại học Harvard), trong nghiên cứu nổi tiếng của ông về trí tuệ con người đã chỉ ra rằng hệ thống trường học thường tập trung vào một phạm vi hẹp của trí thông minh là ngôn ngữ học và logic/toán học. Mặc dù kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực này là rất cần thiết cho cuộc sống, ông cho rằng có đến tám loại trí thông minh khác nhau và hầu như tất cả mọi người chúng ta đều có sẵn chúng, ở những mức độ khác nhau, bao gồm: Trí thông minh về Quan hệ xã hội, Nội tâm, Cơ thể, Ngôn ngữ, Logic/Toán học, Âm nhạc, Hình ảnh/Không gian và Tự nhiên.
Mỗi trẻ đều có đầy đủ 8 loại hình trí thông minh, trẻ có thể có một hoặc nhiều trí thông minh nổi trội. Đây là công cụ thực hành, giúp giáo viên thiết kế bài học với các trải nghiệm phù hợp với nhiều loại trí thông minh khác nhau để trẻ có thể học và toả sáng theo đúng khả năng và sở trường của mình. Ngoài ra, việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu trẻ sớm sẽ tạo cơ hội rất tốt cho trẻ trong quá trình phát triển để trở thành nhân tài sau này.