Giáo viên sẽ hướng dẫn cho từng bé, sau một thời gian nếu phát hiện bé nào có năng khiếu sẽ tạo điều kiện để cho bé được phát huy tối đa tiềm lực của mình...
Chi tiết
1 2