Hồ sơ nhập học

HỒ SƠ NHẬP HỌC

Nhà trường nhận trẻ từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi.

Phụ huynh nộp Hồ sơ nhập học trong vòng 7 ngày sau khi đã đóng đủ các khoản phí.

 

I. Lệ phí đăng ký nhập học và Phí Cơ sở vật chất:

1. Học phí: 

2. Phí Cơ sở vật chất hàng năm:

II. Đồng phục 

1. Quần/Váy + áo : 

2. Nón :

3. Balo :

 

Phụ huynh hoàn tất các giấy sau và nộp hồ sơ tại văn phòng trường:

  1. Phiếu đăng ký nhập học (phiếu đăng ký)
  2. Thông tin tâm lý, xã hội và sức khỏe theo một trong hai mẫu sau:
  3. Bản cam kết
  4. Bản sao giấy khai sinh
  5. Bản photo giấy chứng nhận chủng ngừa
  6. Bản photo sổ HK/KT3
  7. Hình thẻ 3x4 (2 tấm)